Friday, January 29, 2010

NA IKO WARE WALITOKA MANDERAAAAAAAAAAAAAA............

Some Kenyan Somalis from all the way........Places like "Baadiya"....Who don't know how to speak Swahili had a rough time with the "Karaus".....Na Iko wapi ile ya Mandera.....was the story last week....